English
Search

Privacy verklaring

PRIVACY STATEMENT GIFTBOX COMPANY

Inleiding

Giftbox Company neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op

een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke

gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy

Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw

persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor

vragen kun je altijd contact opnemen met info@giftboxcompany.nl.

Wie is Giftbox Company?

Giftbox Company is de eenmanszaak Giftbox Company, kantoorhoudende te (3962 EE) Wijk bij

Duurstede aan Zandweg 96, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

onder nummer 32085870.

Giftbox Company is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Giftbox

Company de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Giftbox Company jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Giftbox Company

persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Giftbox

Company voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te

mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Giftbox Company worden bewaard. Om het

overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Beheer van bestellingen Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres,

Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW- nummer, Klantnummer Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen klachten Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres,

Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW- nummer, Klantnummer Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres,

Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres,

Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW- nummer, Klantnummer Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde: Direct marketing Gegevens: Naam, E-mailadres Grondslag: Gerechtvaardigd belang Betrokken belang: Commercieel belang Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Nieuwsbrief Gegevens: Naam, E-mailadres Grondslag: Gerechtvaardigd belang Betrokken belang: Commercieel belang Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Social media marketing Gegevens: Naam, E-mailadres Grondslag: Gerechtvaardigd belang Betrokken belang: Commercieel belang Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde: Website analytics Gegevens: Surfgedrag Grondslag: Gerechtvaardigd belang Betrokken belang: Commercieel belang Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Account aanbieden Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord, User

ID, Inhoud van het bericht Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord, User

ID, Inhoud van het bericht Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Chatfunctie Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord, User

ID, Inhoud van het bericht Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Giftbox Company heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en

omdat Giftbox Company gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn:

de opdrachtgever van de te bestellen giftbox, die deze naar een ander kan laten versturen.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal

rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de

persoonsgegevens wilt zien die bij Giftbox Company over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek

tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding

van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek

hiertoe doen bij Giftbox Company. Je kunt verzoeken dat Giftbox Company je gegevens wijzigt,

verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Giftbox Company te verzoeken de

verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Giftbox Company

of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Giftbox Company te verkrijgen. Giftbox Company

zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in

andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij

een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming

is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen,

maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat

Giftbox Company je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Giftbox Company

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@giftboxcompany.nl. Giftbox Company zal je

verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Giftbox

Company een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Giftbox Company je verzoek afwijst

zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

Verwerkers

Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen

jou en Giftbox Company

Het kan zijn dat Giftbox Company verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij,

bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Giftbox Company ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Giftbox

Company worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het

geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”)

worden opgeslagen. De cookies die via de website van Giftbox Company worden geplaatst,

kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we

het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar

ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device

fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy

Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Giftbox Company je

gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@giftboxcompany.nl. Ook als je een

klacht hebt over de manier waarop Giftbox Company jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail

sturen naar info@giftboxcompany.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de

bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit

de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

COOKIE STATEMENT

Dit Cookie Statement beschrijft de cookies waarvan Giftbox Company (hierna ook: “Giftbox

Company” of “we” en “ons”) gebruik maakt via de website www.giftboxcompany.nl (hierna: de

“Website”) en voor welk doel deze cookies worden gebruikt.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij je bezoek aan een website worden

meegestuurd aan jouw browser en daarna op de harde schijf of in het geheugen van je

computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die

via de Website worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen

staan niet beschadigen.

Welke cookies gebruikt Giftbox Company?

Functionele cookies

Giftbox Company maakt in de eerste plaats gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn

noodzakelijk om aan jou de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar je om hebt

gevraagd. Functionele cookies onthouden bijvoorbeeld dat je bent ingelogd, zodat je op een

volgende webpagina niet opnieuw hoeft in te loggen.

Analytics cookies

Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de Website, maakt Giftbox

Company gebruik van analyticsdiensten. Deze gegevens worden door de aanbieder van deze

analyticsdiensten geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Giftbox Company verstrekt.

Giftbox Company krijgt op deze manier inzicht in hoe de Website wordt gebruikt en kan aan de

hand van die gegevens de Website en/of haar dienstverlening zo nodig aanpassen. Als dat

wettelijk verplicht is, kan de analyticsdienst deze informatie aan derden verstrekken. Giftbox

Company maakt gebruik van de volgende analyticsdiensten: Google Analtytics.

We hebben onze analyticsdiensten zo privacyvriendelijk mogelijk ingesteld. Dat betekent dat we

de volgende maatregelen hebben genomen om jouw privacy te beschermen:

a. We hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met de aanbieder van de analyticsdienst.

Affiliate cookies

Giftbox Company maakt gebruik van affiliate marketing. Wanneer je via een van onze affiliates

op de Website bent gekomen, dan kan het zijn dat die affiliate van ons een vergoeding krijgt. Om

dat mogelijk te maken, gebruiken we affiliate cookies.

Social plug ins

Via de Website wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, zoals Facebook en

Instagram. Met behulp van deze zogenaamde social plugins kun je informatie op de website met

anderen delen en deze aanbevelen. Via de social plugins worden door derde partijen cookies op

jouw Apparaat geplaatst. Dit kunnen cookies zijn die als doel hebben jouw gebruikservaring te

optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt

om je surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van jouw surfgedrag op te

bouwen.

Tracking cookies

Giftbox Company maakt op de Website gebruik van cookies van derde partijen die jou op basis

van je surfgedrag gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen doen.

Via de website wordt een cookie op jouw Apparaat geplaatst met een uniek nummer. Dit cookie

maakt het mogelijk om jouw Apparaat te herkennen als je na een bezoek aan onze website naar

een andere website surft, die onderdeel uitmaakt van hetzelfde advertentienetwerk. Dit maakt

het mogelijk voor Giftbox Company om jou op die andere website advertenties te tonen.

De gegevens die op deze wijze worden verzameld, worden door Giftbox Company alleen

gebruikt om je ook op andere websites onze advertenties te kunnen tonen en worden niet aan

andere bestanden gekoppeld.

Verwijderen cookies

De toestemming die je hebt gegeven aan Giftbox Company voor het plaatsen en uitlezen van

cookies, kun je altijd intrekken door je browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert

of door alle in jouw browser reeds geplaatste cookies te verwijderen. Raadpleeg de helpfunctie

van je browser om te zien op welke wijze je de cookies kunt verwijderen.

Je moet er wel rekening mee houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat

bepaalde onderdelen van de Website niet of niet goed meer werken.

Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en de browser

waarop je deze handeling uitvoert. Als je gebruik maakt van meerdere computers en/of

browsers moet je de bovengenoemde handeling(en) voor iedere computer en/of browser

herhalen.

Privacy Statement

De mogelijkheid bestaat dat de informatie die door middel van een cookie verzameld wordt

persoonsgegevens bevat. Als dat het geval is, is op de verwerking van deze persoonsgegevens

tevens het Privacy Statement van Giftbox Company van toepassing. Het Privacy Statement vind

je op de Website.

Wijzigingen

Dit Cookie Statement kan worden gewijzigd. Wijzigingen in dit Cookie Statement worden via de

Website bekend gemaakt.

Vragen

Als je nog vragen hebt over dit Cookie Statement, stuur dan een bericht naar

info@giftboxcompany.nl.